Flower Appliques

For ENGLISH please scroll down.

Hej!

Håller på att virka små blommor som jag sedan ska använda som små applikationer. Dom är simpla och går snabbt att göra - på en timma har du lätt fått ihop ett helt gäng.

Jag har använt virknål nummer 2,5 och olika färger från mitt favoritgarn Catona som finns i 105 (!!!) olika färger hos Favoritgarner.

Har limmat dekorstenar i mitten för ett festligare uttryck och dessa kommer ifrån Creativ Company.

Tvåfärgad blomma (enligt bild):

Virka 4 lm och slut till en ring alt. en magisk ring.

Varv 1: 2 lm (ersätter första hst), 2 hst, *2 lm, 3 hst*. Upprepa *-* tills du har totalt 5 hst-grupper om ringen. Avsluta med en sm i första hst (15 hst, 10 lm).

Fäst garnet och byt färg.

Varv 2: Börja med en fm valfri hst (den mittersta), *virka sedan 7 st om nästa lm-båge, 1 fm i nästa mittersta hst*. Upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första fm (5 fm, 35 st).

Fäst garnet.

 

Tvåfärgad blomma (alternativ 1):

Virka 2 lm.

Varv 1: Virka 5 fm i första lm.

Varv 2: 5 lm (ersätter första st + 2 lm), 1 st i samma m, *1 st, 2 lm, 1 st i nästa m*. Upprepa *-* tills du har totalt 5 V:n om ringen. Avsluta med en sm i tredje lm i första st (10 st, 10 lm).

Fäst garnet och byt färg.

Varv 3: Börja med en fm emellan 2 st (inte i lm-bågen), *virka sedan 1 st, 5 dst, 1 st om lm-bågen, 1 fm mellan nästa två st*. Upprepa *-* varvet runt och avsluta med en sm i första fm (5 fm, 10 st, 25 dst).

Fäst garnet.

 

Tvåfärgad blomma (alternativ 2):

Virka 4 lm och slut till en ring med en sm.

Varv 1: Virka 2 lm och tag sedan ned för 1 st, drag igenom en gång och tag sedan ner för en ny st och drag igenom en och sedan igenom alla öglor på kroken (1 musch), *virka 3 lm, 1 till musch*. Upprepa *-* tills du har sammanlagt 5 muscher. Avsluta med 3 lm och en sm i första muschen (5 muscher, 15 lm).

Fäst garnet och byt färg.

Varv 2: Börja med en fm i muschen, *virka sedan 1 hst, 5 st, 1 hst om lm-bågen, 1 fm i nästa musch*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första fm (5 fm, 10 hst, 25 st).

Enfärgad blomma (enligt bild):

Virka 2 lm.

Varv 1: Virka 5 fm i första lm.

Varv 2: *Virka 1 fm och 4 st i samma m*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första fm.

Fäst garnet.

 

Enfärgad blomma (alternativ):

Virka 3 lm.

Varv 1: Virka 9 hst i första lm, avsluta med en sm i tredje lm i första hst (10 hst).

Varv 2: Virka *1 fm i första m, 5 st i nästa m*, upprepa *-* varvet runt. Avsluta med en sm i första fm (5 fm, 25 st).


Hi!

I'm crocheting a lot of small flowers that I will use as appliques later on. It's a very simple pattern and they are fast to make. After an hour you'll have a whole gang. 

I've used hook number 2,5 mm and various colours of my favourite yarn Scheepjes Catona that comes in 105 (!!!) different shades at Favoritgarner.

I've glued on some rhinestones in the middle of the flowers.

 

Two-coloured flower (as the picture):

Ch 4 and make a ring with a sl st in first ch.

Row 1: Ch 2 (replaces first hdc), 2 hdc, *ch 2, 3 hdc*. Repeat *-* until you've got a total of 5 hdc-groups. Finish off with a sl st in first hdc (15 hdc, 10 ch).

Change colour.

Row 2: Start with a sc in any hdc (the middle one), *then crochet 7 dc around next loop-chain, 1 sc in the next middle hdc*. Repeat *-* around the row. Finish off with a sl st in first sc (5 sc, 35 dc).

 

 

Two-colured flower (alternative 1):

Ch 2.

Row 1: 5 sc in first ch.

Row 2: Ch 5 (replaces first dc + 2 ch), 1 dc in same st, *1 dc, ch 2, 1 dc in next*. Repeat *-* until you've got a total of 5 V:s. Finish off with a sl st in third ch of first dc (10 dc, 10 ch).

 

Change colour.

Row 3: Start with a sc between 2 dc:s (not in the loop-chain). *Crochet 1 dc, 5 tc, 1 dc in loop-chain, 1 sc between next 2 dc:s*. Repeat *-* around the row and finish off with a sl st in first sc (5 sc, 10 dc, 25 tc).

 

 

One-coloured flower (as the picture):

Ch 2.

Row 1: 5 sc in first ch.

Row 2: *1 sc and 4 dc in same st*, repeat *-* around the row. Finish off with a sl st in first sc.

 

 

One-coloured flower (alternative):

Ch 3.

Row 1: Crochet 9 hdc in first ch, finish off with a sl st in third ch in first hdc (10 hdc).

Row 2: Crochet *1 sc in first st, 5 dc in next*, repeat *-* around the row. Finish off with a sl st in first sc (5 sc, 25 dc).

 

 

Skriv en kommentar

Kommentarer: 0