Flowery square

Hej!
Små rutor som kan användas i en mängder olika projekt. 
Jag har virkat dessa med nål 2,5 mm och i Catona-garn från Favoritgarner, den blir ca 9 x 9 cm.
Jag har använt färgerna 240, 282,113 & 164. 
Förkortningar:
sm - smygmaska
m - maska 
lm - luftamaska
fm - fastmaska
hst - halvstolpe
st - stolpe
dst - dubbelstolpe
rel. bak fm - relief fastmaska bak
Det går att förstora varje bild genom att klicka på dom om du skulle vilja kolla närmare.
Virka 5 lm och slut till en ring med en sm i första lm.
Varv 1: Virka 16 st om ringen, slut med en sm i första st.

 

Varv 2: Virka *1 popcorn av 4 st, 3 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet runt.
Byt färg.
Varv 3: Virka *1 hst i m över popcornet från förra varvet, tag ned för 3 st i m mellan popcornen från varv 2*, upprepa *-* varvet runt.
Varv 4: Virka 1 rel. bak fm om hst från varv 3, 4 lm, rel. bak fm om nästa hst - fortsätt varvet runt.
Byt färg.
Varv 5: Virka *1 fm i rel. bak fm från varv 4, om lm-bågen virkas 1 hst, 2 st, 1 dst, 1 lm, 1 dst, 2 st & 1 hst*, upprepa *-* varvet runt.

Byt färg.
Varv 6: Starta i en lm, virka *1 fm i lm, virka 1 rel. bak fm i nästa 3 m (dst, st, st), 1 hst i fm mellan bladen, 1 rel. bak fm i sista 3 m (st, st, dst)*, upprepa *-* varvet runt.

 

Varv 7: Börja i toppen på ett blad, *1 fm i fm på toppen, 1 fm i nästa, 1 hst i nästa, 1 st var i nästa 5 m, i fm på nästa blad virkas 2 st, 2 lm, 2 st (hörn), 1 st var i nästa 5 m, 1 hst, 1 fm, 1 fm i toppen på nästa blad*, upprepa *-* varvet runt - se nedan.

 

Varv 8: 1 fm i varje m, i hörnet virkas 1 fm, 1 lm, 1 fm - virka varvet runt.